Ograniczenie odpowiedzialności


Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:   
• jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,   
• zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,   
• nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,   
• nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.