O mnie


Nazywam się Anna Ślefarska – Sarapata. Jestem radcą prawnym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku prawo oraz na kierunku administracja, a także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych. Aplikację radcowską odbywałam przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. 

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych. Moim głównym zainteresowaniem zawodowym są  sprawy z zakresu prawa medycznego, które  łączą w sobie elementy kilku dziedzin prawa. 
Prawem medycznym zajmuję się od czasów studiów. Pierwsze sprawy prowadziłam jako członek Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Medycznego.  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelariach prawnych oraz w zespole ds. kontroli wewnętrznej jednego z największych podmiotów leczniczych w kraju. 

Szczególnie pasjonują mnie zagadnienia związane z organizacją dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, prawami pacjenta, odpowiedzialnością cywilnoprawną świadczeniodawców, ochroną danych osobowych w placówkach medycznych,  etyką wykonywania zawodów medycznych.
Prywatnie interesuje się historią XX-lecia międzywojennego i II wojny światowej. Uwielbiam literaturę biograficzną, a najlepszą formą spędzania czasu wolnego są dla mnie długie spacery.