Lista tematów artykułów opublikowanych na blogu

1.  Najważniejszy jest cel, czyli o świadczeniu zdrowotnym.

2.  Temat niezmiennie aktualny, czyli o prawie pacjenta do świadczeń udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

3.  Aktualna wiedza medyczna – analiza przypadków.

4. O często ostatniej szansie, czyli ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Część 1.
5. O często ostatniej szansie, czyli ratunkowym dostępie do technologii
lekowych. Część 2.
6. Przejrzysta i obiektywna procedura ustalająca kolejność dostępu do świadczeń medycznych.

7. Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych poza kolejnością 
8. Rejestracja pacjentów w placówkach medycznych
9. Reklama wyrobów medycznych – koniec okresu przejściowego.

10. Odmowa przyjęcia do szpitala.
11. Prawo do leczenia bólu w kontekście standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

12. Bezpłatne leki do 18 roku życia oraz powyżej 65 roku życia.

13. Rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie analizy potrzeb i wymagań w przetargach na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.

14. Standardy ochrony małoletnich w podmiotach leczniczych.
15. Kary finansowe za nieodwoływanie wizyt.